PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM NAUKOWY

 Komitet Naukowy pracuje nad programem naukowym, pojawi się on w tym miejscu już niedługo, zapraszamy !

PROGRAM RAMOWY

Czwartek 10.10.2024 r.
12.00-18.00 KURSY

Piątek 11.10.2024 r.
9.00 – 18.00 SESJE NAUKOWE
9.00 – 17.00 SESJE SATELITARNE

Sobota 12.10.2024 r.
9.00 – 14.00 SESJE NAUKOWE

 

Sesja Plakatowa

Zgłoszenia do Sesji Plaktowej są przyjmowane mailowo ak@alfavent.pl .
Termin przesyłania streszczeń (w języku polskim i angielskim)  – 31.08.2024 r.

JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE?

Streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim,  razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinno mieścić się na jednej stronie A4 i zawierać maksymalnie 2200 znaków. Listę współautorów należy oddzielać przecinkami. Należy podać afiliację autora/współautorów, ograniczając się tylko do nazwy jednostki wewnętrznej (zakład/katedra/instytut) oraz nazwy uczelni. Całość tekstu powinna być opracowana jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza.
Przygotowane prace powinny składać się z następujących części: wstęp, materiał i metody, wyniki, omówienie.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ PLAKAT?

Plakaty będą prezentowane w elektronicznej sesji plakatowej, gotowe plakaty należy przesłać na adres biuro@alfaevent.pl do dnia 22 września br. Poniżej szczegółowa instrukcja przygotowania plakatu oraz slajd wzorcowy.

SESJA_PLAKATOWA_SJALD_WZORCOWY_KONTROWERSJE_2024

 

Biuro Organizatora:

Alfa event sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław
e-mail: ak@alfaevent.pl
www.alfaevent.pl
NIP: 8982274966
KRS: 0000959611